dimecres, 20 de febrer del 2019

Serveis mínims a l'Ajuntament de Vilanova per la vaga del 21 de febrer


Aquests són els serveis mínims a l'Ajuntament de Vilanova, acordats entre sindicats i la direcció de l’empresa, per la vaga general de demà 21 de febrer.

 •         Serveis d’Atenció Ciutadana:  
  • Matí:  2 treballadors/es
 •        Mercat del Centre: 
  • Matí:  1 treballador/a
  • Tarda: 1 treballador/a
 •         Mercat de Mar:  
  • Matí: 1 treballador/a
  • Tarda: 1 treballador/a
 •         Escola d’art: 
  • Director
  • Matí: 1 conserge
  • Tarda: 1 conserge 
 •          Escola de música
  • Director
  • Matí: 1 conserge
  • Tarda: 1 conserge 
 •          USM: 
  •  Matí: 1 comandament brigada, 1 electricista, 1 mecànic/fuster
  •  Tarda/Nit: 1 comandament brigada, 1 electricista, 1 mecànic/fuster
 •         Grua Municipal:  
  • Matí: 1 oficial de grua
  • Tarda: 1 oficial de grua
  • Nit: 1 oficial de grua


      
La nostra secció sindical us recorda alguns consells pràctics sobre el dret a vaga:


El DRET a VAGA és un dret fonamental recollit a la Constitución, és un cessament temporal, col·lectiu i concertat del treball per iniciativa dels/les treballadors/es. Suposa una suspensió del contracte de treball mentre duri la vaga i la pèrdua del salari corresponent a aquesta jornada.

Com que es tracta d'un DRET FONAMENTAL, és objecte d'especial protecció.

Aquests són els teus DRETS:

- Quan una vaga ha estat legalment convocada, s'hi pot adherir qualsevol treballador/a, encara que aquesta persona no estigui afiliada al sindicat/s convocant/s.

- L'empresa no pot demanar anticipadament als/les treballadors/es si faran vaga. La persona treballadora no té cap obligació a comunicar-ho.

- Les empreses no poden adoptar cap mesura que impedeixi l'exercici del dret de vaga per part dels treballadors, així com no poden emprendre cap tipus de represàlia o aplicar cap sanció al/la treballador/a que hagi participat en una vaga.

- En el cas que la vaga afecti a serveis públics essencials, correspon a l'autoritat laboral fixar els serveis mínims que seran comunicats mitjançant un Decret. En cap cas pot una empresa establir els serveis mínims.

- El dret de vaga permet que es puguin constituir piquets informatius, la funció dels quals és exclusivament la d'informar a la resta de treballadores sobre els motius de la vaga.

- L'empresa no pot substituir sota cap concepte a la persona vaguista, ni contractant a una altra persona, ni fent que una altra persona de la mateixa empresa faci la feina de la vaguista. Tampoc pot obligar a fer hores extres a cap altre treballador de l'empresa.

Un darrer consell:
 • Ningú farà la feina per nosaltres.
 • Col·labora i fes arribar aquesta informació a tots els centres de treball, el teu i a d'altres.
 • Que cap treballador/a es quedi sense el dret a exercir EL SEU DRET A VAGA!!